REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2361
Tytuł: Jeńcy wojenni w amerykańskiej wojnie o niepodległość (1775–1783)
Inne tytuły: Prisoners-of-war in the American War of Independence (1775–1783)
Autorzy: Niewiński, Łukasz
Słowa kluczowe: American War of Independence
Prisoners-of-war
Data wydania: 2010
Data dodania: 23-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 8, 2010, s. 47-58
Abstrakt: The first shots between the rebellious colonies and Great Britain were fired on April 19,1775 at Lexington and Concord, Massachusetts. They started an internal conflict, which lasted until the signing of peace by the both sides in September 1983. British authorities ordered to treat American prisoners-of-war as criminals acting of ultimate treachery. However, representatives of the Continental Congress and the offcers of the Continental Army believed that the common law guaranteed humanitarian treatment of prisoners-of-war, their exchange and release on trust. During the War of Independence the British gathered the majority of American prisoners-of-war in New York, and then placed them under the decks ofwarships. Release of prisoners-of-war on trust (to a great extent based on the war customs) was also widely practiced. However, Americans used prisoners-of-war mainly as workforce, also in their arms manufactures. In this way they added to the military potential of the country, and the prisoners-of-war, thanks to their work, lived in better conditions. Yet, during the war the rules pertaining to the exchange of prisoners-of-war were not established, thus, thousands of prisoners-of-war died in bondage. During the conflict Americans took 15 to 30 thousand people prisoner; among them - British soldiers, sailors, mercenary soldiers from European coun- tries, loyalists, Indians and black men drafted to serve in the British army. There are no data pertaining to the number of prisoners-of-war who died in American bondage. The exact number of prisoners-of-war captured by the British is not known, either. During the war from 10 to 15 thousand patriots from land forces and anywhere from ten to twenty thousand privateers and sailors were taken prisoner. There are also various estimations - from 11.5 to 18 thousand - as to the number of American prisoners-of-war who died in British bondage. Keywords
Opis: Łukasz Niewiński - Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/11320/2361
DOI: 10.15290/bth.2010.08.04
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Białostockie Teki Historyczne, 2010, tom 8

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_8_2010_Niewinski.pdf216,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.