REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2287
Tytuł: Prezentacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz dynamiki ich zmian za pomocą skierowanych liczb rozmytych
Inne tytuły: Presentation of Consumer Goods Prices and their Dynamics: Ordered Fuzzy Numbers Analysis
Autorzy: Kacprzak, Dariusz
Słowa kluczowe: skierowane liczby rozmyte
ceny dóbr konsumpcyjnych
dynamika zmiany cen
koszyk dóbr
ordered fuzzy numbers
consumer goods prices
dynamics of price change
basket of goods
Data wydania: 2014
Data dodania: 20-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 184-196
Abstrakt: W pracy krótko przedstawiono model skierowanych liczb rozmytych (OFN). Następnie liczby te wykorzystano do opisu i graficznej prezentacji cen dóbr konsumpcyjnych (bieżącej i bazowej) oraz dynamiki ich zmian. Opis cen dóbr za pomocą OFN pozwala na łatwą i szybką agregację danych, a także budowę koszyka dóbr. Z kolei, ilustracja graficzna cen dóbr w postaci skierowanych liczb rozmytych umożliwia prosty odbiór kilku informacji jednocześnie, takich jak: cena bieżąca, cena bazowa, kierunek czy dynamika zmiany ceny. Daje to konsumentowi możliwość łatwego uporządkowania dóbr pod względem korzystności zmiany ceny, tzn. od najkorzystniejszej, czyli takiej, gdy cena dobra spadła w największym stopniu, do najmniej korzystnej, czyli takiej, gdy cena wzrosła w stopniu największym.
First, the paper briefly discusses the model of ordered fuzzy numbers. Next, the method is used for the description and graphic presentation of consumer goods prices (current and base) and of the dynamics of price change. The description of goods prices with the use of OFN facilitates the aggregation of data and building of a basket of goods. What is more, the graphic illustration of goods prices in the form of OFN enables simple reception of information, such as the current price, the base price, the direction of price change, or the dynamics of price change. It gives the consumer an excellent opportunity to arrange goods in terms of benefit, starting with the most profitable change when the price drops the most and finishing with the least profitable one when the price increases the most.
Afiliacja: dr Dariusz Kacprzak – Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
E-mail: d.kacprzak@pb.edu.pl
Opis: Praca wykonana w ramach realizacji pracy statutowej S/WI/2/2011.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2287
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Dariusz Kacprzak.pdf397,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.