REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2285
Tytuł: Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek – analiza porównawcza i rekomendacje
Inne tytuły: Factors Influencing Innovation and Competitiveness: A Comparative Analysis and Recommendations
Autorzy: Sacio-Szymańska, Anna
Słowa kluczowe: innowacyjność
konkurencyjność
polityka państwa
instrumenty wsparcia
B+R
innovation
competitiveness
public policy
support measures
R&D
Data wydania: 2014
Data dodania: 20-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 128-152
Abstrakt: W artykule dokonano analizy niektórych czynników oddziałujących na innowacyjności konkurencyjność gospodarek. Badania prowadzono w odniesieniu do wybranych krajów Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii oraz Rosji. Analizowano następujące czynniki: – poziom nakładów i źródła finansowania działalności B+R; – rodzaje oraz przeznaczenie instrumentów wspierania innowacyjności; – powiązania pomiędzy kierunkami badań uznanymi za priorytetowe, sektorami, które mają największy wkład w kreowanie innowacji oraz sektorami "high-tech". Ponadto, wskazano główne charakterystyki analizowanych czynników, które decydują o zachowaniu zdolności konkurencyjnych gospodarki w długim okresie.
The paper analyses some of the factors that have an impact on the innovation and competitiveness of economies. The factors include: – level and sources of R&D funding, – types and purpose of existing public measures for innovation, – correlation between national R&D priorities, high-tech industries and sectors with highest expenditure on innovation. The following countries are analysed: Switzerland, Sweden, United States, Germany, Great Britain, France, China, India, Russia, Czech Republic, and Poland. Also indicated are the key challenges with regard to each of the studied factors that need to be addressed in order to ensure the ability of an economy to innovate and compete in the long term.
Afiliacja: dr Anna Sacio-Szymańska – Zakład Strategii Innowacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
E-mail: anna.sacio@itee.radom.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2285
DOI: 10.15290/ose.2014.01.67.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Anna SACIO.pdf393,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.