REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2281
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKurach, Radosław-
dc.contributor.authorPapla, Daniel-
dc.date.accessioned2014-12-19T14:30:54Z-
dc.date.available2014-12-19T14:30:54Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67) 2014, s. 71-81pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2281-
dc.description.abstractCelem artykułu jest wykazanie, iż dołączenie inwestycji alternatywnych do portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych powoduje pojawienie się korzyści dywersyfikacyjnych. W części pierwszej zostały przedstawione argumenty teoretyczne, wspierające to stanowisko. Następnie dokonano przeglądu obowiązujących regulacji, dowodząc, iż są one wysoce restrykcyjne i ograniczają tym samym możliwość redukcji ryzyka portfela. W części metodologicznej zaprezentowano testy [Opdyke, 2007; Ledoit, Wolf, 2008] wykorzystane w przeprowadzonym badaniu. Wyniki symulacji, dokonanej dla trzech przykładowych portfeli, nie pozwoliły na odrzucenie głównej hipotezy artykułu, wykazując, iż dołączenie inwestycji alternatywnych wywoływało każdorazowo pojawienie się korzyści dywersyfikacyjnych, które były statystycznie istotne. W części ostatniej wskazano kierunki dalszych badań w obszarze zarządzania portfelami funduszy emerytalnych.pl
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to provide evidence that the inclusion of alternative investments in the Open Pension Funds portfolios results in diversification benefits. We start from discussing the theoretical arguments supporting this vision. Then, we review the current regulations, proving that they are highly restrictive. Consequently, they diminish the portfolio risk-reduction potential. In the section devoted to the methodology of the study, we describe the tests proposed by [Opdyke, 2007; Ledoit and Wolf, 2008,] employed in our research. The results of a simulation conducted for three portfolio scenarios made it impossi-ble to reject the paper’s main hypothesis, showing thatthe achieved diversification gains were statistically significant in each case. Finally, we indicate the directions for further research in the area of pension fund portfolio management.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectinwestycje alternatywnepl
dc.subjectkorzyści dywersyfikacyjnepl
dc.subjectOtwarte Fundusze Emerytalnepl
dc.subjectalternative investmentspl
dc.subjectdiversification gainspl
dc.subjectOpen Pension Fundspl
dc.titleInwestycje alternatywne w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnychpl
dc.title.alternativeAlternative Investments in Open Pension Funds’ Portfoliospl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2014.01.67.06-
dc.description.EmailRadosław Kurachra – doslaw.kurach@ue.wroc.plpl
dc.description.Emaildaniel.papla@ue.wroc.plpl
dc.description.Affiliationdr Radosław Kurach – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
dc.description.Affiliationdr Daniel Papla – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 1(67)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Radoslaw KURACH.pdf215,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.