REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2236
Tytuł: Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konstytucyjnych
Inne tytuły: Parliamentary term in contemporary constitutional systems
Autorzy: Bożyk, Stanisław
Data wydania: 2010
Data dodania: 15-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 7, 2010, s. 211-223
Abstrakt: The study presents the issue of the Parliamentary term as the time of its authority granted during elections. It provides the comparison of different legal solutions concerning that matter, particularly focusing on constitutional regulations legally binding in particular countries. The author analyses the duration of a parliamentary term, the rules for the calculation of the beginning and ending of the term of office as well as the possibilities of its shortening or prolonging. He also depicts various rules of counting the term of both houses of two–house parliaments. Moreover, different issues concerning the term of the Polish parliament were taken into account, with the focus on the corresponding effective legal provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
E-mail: sbozyk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2236
DOI: 10.15290/bsp.2010.07.14
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2010, Z. 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_7_2010_Bozyk.pdf257,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.