REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2211
Tytuł: Efektywny system wynagradzania w jednostkach samorządowych oferujących wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jako kluczowy instrument wdrażania innowacyjnych metod zarządzania w organizacjach publicznych
Inne tytuły: Effective Wage Systems in Local Government Units Offering Financial Support from European Union as Key Instrument of Implementation of Innovative Management Methods in Public Organisations
Autorzy: Kornecki, Janusz
Kokotek, Maciej
Szymański, Arkadiusz
Słowa kluczowe: sektor publiczny
innowacyjność
zarządzanie zasobami ludzkimi
system wynagradzania
zarządzanie przez cele
Unia Europejska
public sector
innovation
human resources management
wage system, management by objectives
European Union
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 70-83
Abstrakt: Autorzy w artykule dokonują analizy obszarów podatnych na implementację innowacji w instytucji publicznej, oferującej wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Wskazują system wynagradzania jako możliwe pole działania do wdrożenia ewentualnych zmian. Swoje rozważania popierają wynikami pilotażowego badania zrealizowanego w 2011 roku wśród 79 pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w zakresie oceny efektywności systemu wynagradzania i jego wpływu na poziom satysfakcji i motywacji pracowników. Celem artykułu jest ocena roli, jaką system wynagradzania odgrywa w analizowanej instytucji publicznej, odpowiedzialnej za wdrażanie jednego z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
The authors examine the areas open to the implementation of innovation in public institutions offering financial support from the European Union funds. It seems that wage systems are a promising field for the implementation of changes. The analysis is based on the results of a pilot survey, conducted in 2011 among 79 employees of the Entrepreneur Service Centre in Łódź, regarding the assessment of the effectiveness of the wage system and its influence on the level of satisfaction and motivation of employees. The aim of the paper is to assess the role that the wage system plays in the analysed public institution responsible for the implementation of one of the priorities of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodeship for the years 2007-2013.
Afiliacja: dr Janusz Kornecki – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
mgr Maciej Kokotek – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (doktorant)
mgr Arkadiusz Szymański – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (doktorant)
E-mail: Janusz Kornecki – kornecki@uni.lodz.pl
Maciej Kokotek – kokomak@yahoo.com
Arkadiusz Szymański – arkady4@vp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2211
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Janusz Kornecki, ....pdf280,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.