REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2209
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorZawadzki, Kamil-
dc.date.accessioned2014-12-12T09:29:37Z-
dc.date.available2014-12-12T09:29:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 57-69pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2209-
dc.description.abstractW artykule przeprowadzono dynamiczną, strukturalną i komparatywną analizę zatrudnienia w wybranych zawodach i branżach reprezentujących sektor kreatywny w Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym globalny kryzys gospodarczy, jak i po jego nastaniu. Wskazano zagrożenia dla przyszłego wzrostu zatrudnienia w kreatywnej ekonomii, a także sformułowano rekomendacje w odniesieniu do zakresu interwencji państwa niezbędnej do pełnego wykorzystania potencjału zatrudnieniowego analizowanych sektorów w czasie wychodzenia z recesji.pl
dc.description.abstractThe present paper offers a dynamic, structural and comparative analysis of employment in selected occupations and industries from the creative sector in the European Union, before and after the advent of the global economic crisis. Risks concerning the future employment prospects in the creative economy have been identified and recommendations on the scope of government intervention that is necessary to make full use of the employment potential of these sectors during the recovery have been formulatedpl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectzatrudnienie w kreatywnej gospodarcepl
dc.subjectinterwencja państwapl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectkryzys gospodarczypl
dc.subjectemployment in creative economypl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjectgovernment interventionpl
dc.subjecteconomic crisispl
dc.titleZatrudnienie w wybranych sektorach i zawodach kreatywnych w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego. Specyfika i perspektywy wzrostupl
dc.title.alternativeEmployment in Selected Economic Sectors and Creative Occupations in European Union: Characteristics and Growth Prospectspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.06.66.05-
dc.description.Emailkamil.zawadzki@umk.plpl
dc.description.Affiliationdr Kamil Zawadzki – Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05_Kamil Zawadzki.pdf279,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.