REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2152
Tytuł: European Union financial crisis – austerity or political short-thermism to blame?
Inne tytuły: Unijny kryzys finansowy – winne programy oszczędnościowe czy polityczna krótkowzroczność?
Autorzy: Machelski, Tomasz
Słowa kluczowe: programy oszczędnościowe
polityka budżetowa
kryzys finansowy
austerity
fiscal policy
financial crisis
Data wydania: 2014
Data dodania: 11-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 16, 2014, s. 73-81
Abstrakt: Podejmowane w ostatnich latach próby naprawy sytuacji ekonomicznej w państwach członkowskich UE łączy wspólna właściwość – brak stabilności obowiązujących norm prawnych, które tym samym nie były w stanie gwarantować rozwiązań długoterminowych. Stabilność prawa nie stanowiła niestety w UE priorytetu politycznego, czego dobitnym przykładem jest choćby funkcjonowanie przyjętej 17 czerwca 1997 r. rezolucji Rady Europy o przyjęciu Paktu Stabilności i Wzrostu. Pakt gwarantować miał obok zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, również zadowalający stan finansów publicznych i stabilność finansową. Państwa członkowskie UE w momencie tworzenia regulacji ekonomicznych nie były najwyraźniej gotowe do przyjęcia jakichś wiążących postanowień dotyczących sposobu prowadzenia i koordynacji polityk gospodarczych ani też środków realnie wymuszających na płaszczyźnie narodowej dbałość o ekonomiczne podstawy funkcjonowania wspólnego pieniądza. Cały więc system musiał z konieczności działać w oparciu o mające faktyczny status lex imperfecta normy dotyczące dyscypliny finansów publicznych poszczególnych państw członkowskich. Dzisiaj więc fundamentalne znaczenie dla wyjścia z sytuacji kryzysowej i utrzymania stabilnego rozwoju gospodarczego ma w możliwie największym stopniu związanie politycznych decyzji wiążącymi konstrukcjami prawnymi prawa unijnego, zapewniającymi w szczególności ich długoterminowe oddziaływanie. Innymi słowy, polityka fiskalna państw członkowskich opierać się powinna raczej nie na decyzjach podejmowanych w ramach często chaotycznych politycznych reakcji na każdorazowe problemy, ale na podstawie trwałych norm prawa unijnego.
Afiliacja: University of Białystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/2152
DOI: 10.15290/bsp.2014.16.06
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_16_2014_Machelski.pdf299,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)