REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2055
Tytuł: Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych
Inne tytuły: Role of Human and Social capital in Determining Economic Development Path in “Problematic” Regions
Autorzy: Becla, Agnieszka
Czaja, Stanisław
Słowa kluczowe: kapitał ludzki
kapitał społeczny
rozwój ekonomiczny
region problemowy
human capital
social capital
economic development
“problematic” region
Data wydania: 2014
Data dodania: 4-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (68) 2014, s. 16-28
Abstrakt: W artykule przedstawiono pojęcie zasobów ekonomicznych (ujęcie statyczne) i form kapitału (ujęcie dynamiczne). Przede wszystkim wyeksponowano elementy kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Przedmiotem artykułu była modelowa prezentacja wybranych związków pomiędzy kreacją kapitału społecznego w wymiarze regionalnym (regiony problemowe) a wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi (określanie ścieżek rozwoju cywilizacyjnego). Zatem elementem artykułu była również analiza istoty i pojęcia regionów problemowych oraz ich podstawowych cech. Na te cechy nałożono potencjalne ścieżki rozwoju ekonomicznego. Przybliżono szczególnie pożądaną ścieżkę w kierunku zrównoważonej i trwałej gospodarki opartej na wiedzy.
The paper presents the notions of economic resources (static approach) and forms of capital (dynamic approach). The author particularly focuses on elements of human capital and social capital. The objective of the paper is to provide a model presentation of selected relationships between the creation of social capital in the regional dimension (“problematic”, less developed regions) and socio-economic challenges (defining the paths of civilization development). Therefore, the paper also analyses the notion of “problematic” regions and their characteristics. The possible paths of their economic development are indicated and the most desirable path towards sustainable knowledge-based economy is discussed in detail.
Afiliacja: dr inż. Agnieszka Becla – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Czaja – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: Agnieszka Becla – agnieszka.becla@ue.wroc.pl
Stanisław Czaja – stanislaw.czaja@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2055
DOI: 10.15290/ose.2014.02.68.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 2(68)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Agnieszka BECLA.pdf206,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.