REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2024
Tytuł: International Terrorism and Organized Crime in Balkans – an Attempt to Diagnose the Phenomenon
Inne tytuły: Międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana na Bałkanach – próba diagnozy zjawiska
Autorzy: Ickiewicz-Sawicka, Magdalena
Słowa kluczowe: Republic of Kosovo
Republic of B&H
Balkan’s terrorism
Albanian criminal groups
Albanian corruption
cross border organized crime
Data wydania: 2011
Data dodania: 2-gru-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 10, 2011, s. 111-127
Abstrakt: Niniejszy artykuł dotyczy związków pomiędzy transgraniczna przestępczością zorganizowaną a terroryzmem na terenie półwyspu Bałkańskiego. W pierwszej części pracy znajdują się rozważania na temat teoretycznych koncepcji terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia tematu na podstawie koncepcji J. Baudillarda oraz N. Abbagnano. Druga część opracowania zawiera opis zjawiska terroryzmu nacjonalistycznego, na przykładzie wybranych krajów bałkańskich. W części trzeciej zaś znalazły się rozważania dotyczące reislamizacji bośniackiego społeczeństwa, którą to datuje się od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Część czwarta artykułu natomiast została poświęcona problematyce Republiki Kosowa, na terenie którego obserwuje się działalność nie tylko mudżahedinów, czy wahabitów, ale także albańskich organizacji terrorystycznych (np. Albańskiej Armii Narodowej, Armii Wyzwolenia Presera, Medveda i Bujanovca). W opisywanej części (jako podrozdział) zamieszczono także informacje o albańskich zwyczajach plemiennych (albański kodeks honorowy: Kanun) recypowanych przez albańskie zorganizowane grupy przestępcze. Specyfikacja procederów przestępczych owych grup ewaluowała od klasycznej kontrabandy, poprzez handel narkotykami, bronią, handel ludźmi skończywszy na handlu ludzkimi organami. Ponadto szczególną cechą charakterystyczną albańskiej przestępczości zorganizowanej działającej na terenie Kosowa jest ścisłe powiązanie świata przestępczego z politycznymi strukturami Republiki Kosowa. Tekst zamykają wnioski końcowe.
Afiliacja: Bialystok Technical University
URI: http://hdl.handle.net/11320/2024
DOI: 10.15290/bsp.2011.10.05
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_10_2011_Ickiewicz-Sawicka.pdf293,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)