REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2024
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorIckiewicz-Sawicka, Magdalena-
dc.date.accessioned2014-12-02T09:12:56Z-
dc.date.available2014-12-02T09:12:56Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, z. 10, 2011, s. 111-127pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2024-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł dotyczy związków pomiędzy transgraniczna przestępczością zorganizowaną a terroryzmem na terenie półwyspu Bałkańskiego. W pierwszej części pracy znajdują się rozważania na temat teoretycznych koncepcji terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia tematu na podstawie koncepcji J. Baudillarda oraz N. Abbagnano. Druga część opracowania zawiera opis zjawiska terroryzmu nacjonalistycznego, na przykładzie wybranych krajów bałkańskich. W części trzeciej zaś znalazły się rozważania dotyczące reislamizacji bośniackiego społeczeństwa, którą to datuje się od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Część czwarta artykułu natomiast została poświęcona problematyce Republiki Kosowa, na terenie którego obserwuje się działalność nie tylko mudżahedinów, czy wahabitów, ale także albańskich organizacji terrorystycznych (np. Albańskiej Armii Narodowej, Armii Wyzwolenia Presera, Medveda i Bujanovca). W opisywanej części (jako podrozdział) zamieszczono także informacje o albańskich zwyczajach plemiennych (albański kodeks honorowy: Kanun) recypowanych przez albańskie zorganizowane grupy przestępcze. Specyfikacja procederów przestępczych owych grup ewaluowała od klasycznej kontrabandy, poprzez handel narkotykami, bronią, handel ludźmi skończywszy na handlu ludzkimi organami. Ponadto szczególną cechą charakterystyczną albańskiej przestępczości zorganizowanej działającej na terenie Kosowa jest ścisłe powiązanie świata przestępczego z politycznymi strukturami Republiki Kosowa. Tekst zamykają wnioski końcowe.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectRepublic of Kosovopl
dc.subjectRepublic of B&Hpl
dc.subjectBalkan’s terrorismpl
dc.subjectAlbanian criminal groupspl
dc.subjectAlbanian corruptionpl
dc.subjectcross border organized crimepl
dc.titleInternational Terrorism and Organized Crime in Balkans – an Attempt to Diagnose the Phenomenonpl
dc.title.alternativeMiędzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana na Bałkanach – próba diagnozy zjawiskapl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2011.10.05-
dc.description.AffiliationBialystok Technical Universitypl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_10_2011_Ickiewicz-Sawicka.pdf293,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.