REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2018
Tytuł: Nowy katastrofizm. O poemacie "Trzecia część" Krzysztofa Koehlera
Inne tytuły: New Catastrophism. On Krzysztof Koehler’s Poem "Trzecia część"
Autorzy: Woźniak-Łabieniec, Marzena
Słowa kluczowe: classicism after 1989
catastrophism
Krzysztof Koehler
polish lyrical poetry after 1989
Data wydania: 2013
Data dodania: 1-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 319-329
Abstrakt: In the classical current of Polish lyrical poetry, formed after 1989, strong catastrophic elements have recently emerged. This article is an attempt at demonstrating how catastrophism has become the crucial construction principle of the poem Trzecia część [Third part] of Krzysztof Koehler, one of the most important classicizing authors of new lyrical poetry. Building a catastrophic vision of the modern world, the poet-classicist reaches for tradition, refers to T.S. Eliot’s way of representation and conducts a hidden dialogue with the just post-war poetry of Czesław Miłosz.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Marzena Woźniak-Łabieniec, dr hab., adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim liryką dwudziestowieczną i najnowszą, zwłaszcza pod kątem jej związków z tradycją (pisała m.in. o Leśmianie, J. M. Rymkiewiczu, Miłoszu, Herbercie, Szymborskiej, Koehlerze) oraz problematyką związaną z cenzurą PRL i wpływem systemowej kontroli publikacji na życie literackie. Autorka książek "Klasyk i metafizyka. O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza" (Kraków 2002) oraz "Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury" (Łódź 2012).
E-mail: marzenaw@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2018
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.23
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
23-Wozniak-Labieniec.pdf110,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.