REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1994
Tytuł: "Fiction czy non-fiction"? Uwagi na marginesie pewnego sporu
Inne tytuły: Fiction or Non-fiction? Observations on the Margin of a Certain Dispute
Autorzy: Chomiuk, Aleksandra
Słowa kluczowe: nonfiction literature
reportage
referential pact
epistemology
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 233-249
Abstrakt: The article, being part of the debate on cognitive assumptions of the nonfiction literature is a polemic with the theses of Paweł Zajas’s work "Jak świat prawdziwy stał się bajką: O literaturze niefikcjonalnej" [How the real world has become a fable. On nonfiction literature], questioning, in reference to Lejeune’s referential pact, the epistemological dimension of a part of modern reportage literature.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Aleksandra Chomiuk, dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się powieścią historyczną i reportażem podróżniczym. Autorka książki "Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza" (2009).
URI: http://hdl.handle.net/11320/1994
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.16
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
16-Chomiuk.pdf164,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.