REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1940
Tytuł: Zmysłowo-obyczajowa urbanistyka u powojennych poetów piosenki (Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski)
Inne tytuły: Sensual and Moral Urban Planning at Post-War Poets-Authors of Song Lyrics (Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski)
Autorzy: Madurowicz, Mikołaj
Słowa kluczowe: song lyrics
senses
Urban Motif
Jeremi Przybora
Agnieszka Osiecka
Wojciech Młynarski
Data wydania: 2013
Data dodania: 21-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 4, 2013, s. 63-82
Abstrakt: The paper follows the urban motif in works of Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka and Wojciech Młynarski. It proposes an interpretative matrix in the formula of seven passages: (1) following urban morality, (2) following urban senses, feelings and emotions, (3) following authenticity, (4) in search of the city as a metaphor, (5) following urban diagnoses and findings, (6) towards the space of imagination, (7) on the route of urban idioms.
Afiliacja: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Mikołaj Madurowicz, dr, adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007–2012 wykładał na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych tej uczelni. Autor książek: "Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej" Warszawy (2002) oraz Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy (2007). Redaktor naukowy interdyscyplinarnych prac zbiorowych: "Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej" (2007), "Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej" (2010). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętych studiów miejskich, geografii człowieka i metodologii nauki. Zasiada w Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, współpracuje z Pracownią Studiów Miejskich przy Instytucie Kultury Polskiej UW. W latach 1998–2002 prowadził jako konferansjer Warszawską Scenę Literacką Kabaretu Antyquariat, dla którego pisał też teksty (w latach 1996–1997 otrzymał za nie stypendium Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych oraz nagrodę Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych). Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1940
DOI: 10.15290/bsl.2013.04.05
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2013, nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05-Madurowicz.pdf180,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.