REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/188
Tytuł: Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911-1914 według projektu firmy „Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r.
Autorzy: Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: Białystok 19-20 w.
Rzeźnia miejska - Białystok 19-20 w.
Windschild & Langelott
Rymiński Józef
Reszetniew Iwan
Rada Miejska - Białystok 19-20 w.
Ilin Dymitr
Diakow Władysław
Data wydania: 2012
Data dodania: 22-paź-2013
Wydawca: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
Źródło: Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, z. 18, 2012, s. 97-114
Abstrakt: Artykuł prezentuje okoliczności powstania nowoczesnej rzeźni miejskiej w Białymstoku, zbudowanej w latach 1912-1914, a także jej funkcjonowanie do 1919 r. Nowa ubojnia zastąpiła stary zakład, istniejący już przed 1868 r., przy przedłużeniu ul. Fabrycznej poza granice miasta. Ze względu na jej zły stan sanitarny w 1898 r. ówczesne władze miejskie rozpoczęły starania o uzyskanie zgody na budowę nowej rzeźni, którą zlokalizowano na uroczysku „Parszyno”, tuż za miastem, przy szosie do Warszawy (Szosa Żółtkowska). W 1901 r. dokonano wykupu gruntów pod inwestycję, ale z dalszymi pracami wstrzymano się do 1911 r. W tym roku wybrano wykonawcę projektu – bydgoską firmę Windschild&Langelott. Do końca 1911 r. trwały prace nad projektem rzeźni, którą urządzono według nowoczesnych wzorców niemieckich (zawierała oddzielne sale uboju, chłodnie, stację badania mikroskopowego, wszystko połączone szerokim korytarzem w ramach jednego budynku). W kwietniu 1912 r. prezydent miasta podpisał umowę z przedstawicielem bydgoskiej firmy, mocą której budowa miała zostać ukończona do grudnia 1912 r. Prace wykończeniowe i wyposażeniowe trwały do pierwszych miesięcy 1914 r. Ubojnię otworzono 20 marca 1914 r. W międzyczasie ustalono podstawowe zasady funkcjonowania zakładu, dokumentację, cenniki itd. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy działania w rzeźni zabito ponad 40 tys. zwierząt gospodarskich, z których łączny dochód przyniósł miastu 32 tys. rubli. Przewidywano, że w 1915 r. wpływy z uboju w rzeźni miejskiej przekroczą 50 tys. rubli. W realizacji tych planów przeszkodziła I wojna światowa. W sierpniu 1915 r. miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie, które przejęły ubojnię, przekształcając ją w rzeźnię etapową nr 838. W rękach władz polskich znalazła się dopiero 19 lutego 1919 r.
URI: http://hdl.handle.net/11320/188
ISSN: 1509-071X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Budowa rzezni miejskiej.pdf745,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons