REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1868
Tytuł: Колеравы код традыцыйнай культуры вачыма фалькларыста
Inne tytuły: Iна Швед, Мiфалогiя колеру ў беларускай традыцыйнай духоўнай культуры, Брэст 2011, сс. 291
Autorzy: Валодзiна, Таццяна
Słowa kluczowe: recenzja
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 512-518
Opis: recenzja
URI: http://hdl.handle.net/11320/1868
DOI: 10.15290/bb.2013.05.36
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Walodzina_[recenzja].pdf107,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.