REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1867
Tytuł: Выдатны падарунак для ўсяго славянскага свету
Inne tytuły: Якуб Колас, Збор твораў. У 20 томах, Мiнск 2007–2012, т. 1–20
Autorzy: Labyntsev, Yury
Shchavinskaya, Larisa
Słowa kluczowe: Юрый Лабынцаў
Ларыса Шчавiнская
recenzja
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 509-512
Opis: recenzja
URI: http://hdl.handle.net/11320/1867
DOI: 10.15290/bb.2013.05.35
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Labyncaw_Szczawinskaja_[recenzja].pdf98,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.