REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1866
Tytuł: Podręcznik do nauki języka białoruskiego
Inne tytuły: Анна Грэсь, Беларуская мова. Дапаможнiк па беларускай мове для студэнтаў рускай фiлалогii, Беласток 2012, сс. 210
Autorzy: Filinowicz, Alina
Słowa kluczowe: recenzja
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 533-535
Opis: recenzja
URI: http://hdl.handle.net/11320/1866
DOI: 10.15290/bb.2013.05.41
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Filinowicz_[recenzja].pdf87,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.