REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1861
Tytuł: Aspekty ludowe w twórczych dokonaniach Franciszka Bahuszewicza
Inne tytuły: Folk aspects in Frantsishek Bahushevich’s literary creations
Autorzy: Rudziewicz, Irena
Słowa kluczowe: białoruski poeta
prozaik i publicysta
wieś białoruska
ludowa mentalność
podania i legendy ludowe
hiperbola
śmiech
tematy baśniowe i fantastyczne
Belarusian poet and writer
Belarusian country
folk mentality
folk myths and legends
hyperbole
laugh
fairy tale and fantastic themes
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 453-459
Abstrakt: Na podstawie wybranych tekstów prozatorskich, przede wszystkim opowiadań oraz niektórych utworów poetyckich, przedstawiono wykorzystywanie przez Bahuszewicza wątków i motywów z białoruskiej twórczości ludowej. Zwrócono przede wszystkim uwagę na elementy baśniowe oraz fantastyczne, podkreślono rolę i znaczenie ludowego poczucia humoru i specyficznego języka, rodzinnej ziemi i twórczości ludowej.
In the article motifs from the Belarusian folk creations used by Bahushevich in his prose, mainly tales, as well as particular poetic works have been presented. Special attention is paid to fairytale and fantasy elements. Additionally, the role and the significance of the folk sense of humour and the specific language are emphasized.
Opis: Irena Rudziewicz, Olsztyn
URI: http://hdl.handle.net/11320/1861
DOI: 10.15290/bb.2013.05.30
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Rudziewicz.pdf131,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.