REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1860
Tytuł: Мая Танкiяна
Inne tytuły: Moja „Tankiana”
My “Tankiana”
Autorzy: Барысюк, Таццяна
Słowa kluczowe: publicystyka krytycznoliteracka
przekłady
liryka
mistycyzm
aforystyczność
kryptonimy
pseudonim
literary critics
translation
lyrics
mysticism
aphorisms
cryptonyms
pen name
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 441-451
Abstrakt: W artykule autor opisuje swoją pracę nad komentarzami do dwóch tomów z dzieł zebranych Maksyma Tanka, o jego dokonaniach jako krytyka literackiego i tłumacza. Podkreśla mistycyzm, aforyzm stylu, oryginalne poszukiwania gatunku i poetykę kontrastów. Ponadto autor prezentuje kilka teorii na temat pochodzenia pseudonimu Maksyma Tanka, interesujące fakty i mistyczne liczby w ważnych datach związanych z jego życiem.
In the article the author presents the work on the comments to the two volumes of the collected works by Maxim Tank, his achievements as a literary critic and translator. Mysticism, aphoristic style, the search for an original genre, and poetics of contrasts present in his lyrics are emphasized. The author discusses several theories concerning the origin of the writer’s pen name Maxim Tank, as well as interesting facts and mystical numbers that coincide with important dates in his life.
Opis: Таццяна Барысюк, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1860
DOI: 10.15290/bb.2013.05.29
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Barysiuk.pdf174,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)