REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1856
Tytuł: Пераадоленне: iдэi экзiстэнцыйна-фiласофскага самасцвярджэння ў паэзii Нiны Мацяш
Inne tytuły: Przezwyciężenie: egzystencjalno-filozoficzne idee w poezji Niny Maciasz
Overcoming: existential and philosophical ideas in Nina Matiash’s poetry
Autorzy: Melnikava, Zoya
Słowa kluczowe: bohaterka liryczna
dramatyzm losu
sens życia
poszukiwania filozoficzne
egzystencjalizm
ofiarność
patriotyzm
harmonia
piękno
lyrical heroine
tragedy of fate
sense of living
philosophical search
existentialism
liberality
patriotism
harmony
beauty
Зоя Мельнiкава
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 427-439
Abstrakt: W artykule przeprowadzono analizę podstawowych motywów filozoficznych w twórczości wybitnej białoruskiej poetki Niny Maciasz. Prześledzono etapy egzystencjalno-filozoficznego rozwoju jej bohaterki lirycznej w poezji lat 70–90: przezwyciężenie samotności, bólu fizycznego i duchowego, zdobycie przez poetkę i jej bohaterkę życiowego optymizmu, wzmocnienie uczuć patriotycznych, miłości, harmonii i piękna, które stanowią istotę ludzkiej egzystencji.
In the article the author analyzes elementary philosophical ideas in the works of a prominent Belarusian poetess Nina Matiash. Existential and philosophical stages in the development of the poetess and her heroine have been investigated: overcoming loneliness, physical and psychological pain, becoming an optimist, strengthening patriotic feelings, love, harmony and beauty, which take central position in life.
Opis: Зоя Мельнiкава, Брэст
URI: http://hdl.handle.net/11320/1856
DOI: 10.15290/bb.2013.05.28
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Melnikawa.pdf166,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.