REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1831
Tytuł: “Не змоўк раней я i не змоўкну...”: мастацкае асэнсаванне тэмы рэпрэсiй у паэмах беларускiх паэтаў
Inne tytuły: Artystyczne obraz represji w poematach białoruskich poetów
Artistic image of repression in Belarusian poems
Autorzy: Тарасава, Святлана
Słowa kluczowe: masowe represje
terror
poemat jako gatunek
los człowieka i narodu
motyw winy i skruchy
demaskowanie stalinizmu
dialektyka dobra i zła
cechy liryczne, epickie i publicystyczne
massive repressions
terror
poem as genre
the fate of man and nation
fault and contrition
unmasking of Stalinism
good and evil
lyric and epic features
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 281-287
Abstrakt: W artykule omówiono poematy białoruskich twórców A. Baczuły, P. Prudnikowa, S. Hrachowskiego, poświęcone tragicznym wydarzeniom epoki stalinizmu. Opisano indywidualne cechy i gatunkową specyfikę utworów. Zwrócono uwagę na różnorodność motywów.
Poems written by Belarusian poets A. Bachila, P. Prudnikov, S. Grakhovskiy are analyzed. The author of the article describes individual features and genre peculiarities in the works devoted to tragic events of the Stalin epoch, pays attention to the variety of thematic motifs.
Opis: Святлана Тарасава, Гродна
URI: http://hdl.handle.net/11320/1831
DOI: 10.15290/bb.2013.05.18
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Tarasewa.pdf147,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.