REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1829
Tytuł: Беларуская i польская лiтаратуры мяжы ХIХ–ХХ стст.: узаемадзеянне мастацкiх метадаў i плыней
Inne tytuły: Białoruska i polska literatura na przełomie XIX i XX wieku: współdziałanie twórczych metod i tendencji
Belarusian and Polish literature on the turn of the 19th century: cooperation of creative tendencies and methods
Autorzy: Бахановiч, Наталля
Słowa kluczowe: współdziałanie metod literackich
pozytywizm
modernizm
realizm
symbolizm
problemy egzystencjalne
proza liryczna
piękno
cooperation of literary methods
positivism
modernism
realism
symbolism
existential problems
lyrical prose
beauty
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 251-267
Abstrakt: W artykule opisano podstawowe metody i trendy w białoruskiej i polskiej literaturze na przełomie XIX i XX wieku na podstawie twórczości E. Orzeszkowej, Ciotki, Z. Biaduli i E. Żuławskiego. Wskazano na relacje między tendencjami realistycznymi i modernistycznymi, zwłaszcza na elementy tematyki i poetyki modernizmu w prozie realistycznej. Uwagę zwrócono także na wzajemne oddziaływanie symbolizmu i impresjonizmu, strukturę impresji i specyfikę manifestowania impresjonizmu w miniaturach symbolicznych.
The article discusses elementary methods and trends in Belarusian and Polish literature on the turn of the 19th century using the examples of the novels written by E. Orzyeshko, Tsiotka, Z. Byadulya, E. Zulavskiy. The relationship between realistic and modernistic movements, and elements of modernistic theme and poetry in realistic prose are investigated. The interplay of literary symbolism and impressionism is analyzed. Special attention is concentrated on the structure of impression and special manifestation of impressionism in symbolic miniatures.
Opis: Наталля Бахановiч, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1829
DOI: 10.15290/bb.2013.05.16
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Bachanowicz.pdf215,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.