REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1828
Tytuł: Праблема канфлiкту памiж пакаленнямi: вясковыя бацькi i iх “гарадскiя дзецi” (раман “Каранi” Аляксея Карпюка)
Inne tytuły: Konflikt międzypokoleniowy w powieści „Korzenie” Alaksieja Karpiuka
Generation gap in Alaksiey Karpiuk’s novel “The Roots”
Autorzy: Sakowicz, Anna
Słowa kluczowe: konflikt międzypokoleniowy
konsumpcyjny styl życia
urbanizacja
degradacja moralna
dom rodzinny
starość
język białoruski
the subject of village
generation gap
consumption and life-style
urbanization
moral decline
family home
old age
Belarusian language
Belarusian nation
Анна Саковiч
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 239-249
Abstrakt: Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie konfliktu międzypokoleniowego opisanego w powieści „Korzenie” Alaksieja Karpiuka. Na przykładzie głównego bohatera Laurena Markiewicza pokazano los wiejskich „ojców”, którzy zostali przywiezieni przez swoje dzieci do miasta. Podkreślono tęsknotę starszych ludzi za rodzinnym domem, uczucie duchowej pustki i wyizolowania społecznego. Alaksiej Karpiuk ukazuje „dzieci” urodzone na wsi, które, wyjechawszy do miasta, ulegają degradacji moralnej i kultowi konsumpcji już w pierwszym pokoleniu.
The article is devoted to the analysis of generation gap conflict described in Alaksiey Karpiuk’s novel “The Roots”. Using the example of the main hero Lauren Markievich, the fate of rural pensioners who moved to the city is described. The fact that they were persuaded by their children to leave their homes cannot be ignored. Their homesickness, the feeling of spiritual emptiness and social isolation are emphasized. Alaksiey Karpiuk describes urbanized village children, who leave for the city, succumb to moral decline and cultural consumption in the first generation.
Opis: Анна Саковiч, Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/1828
DOI: 10.15290/bb.2013.05.15
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Sakowicz.pdf172,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.