REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1823
Tytuł: Максiм Танк: мiфы i рэальнасць (з гiсторыi падрыхтоўкi Збору твораў Максiма Танка ў 13 тамах)
Inne tytuły: Maksym Tank: mity i rzeczywistość (z historii przygotowania „Dzieł zebranych” w 13 tomach Maksyma Tanka)
Maxim Tank: myths and reality (from the history of Maxim Tank’s “Collected Works” in 13 volumes)
Autorzy: Kolyadko, Svetlana
Słowa kluczowe: życie i twórczość Maksyma Tanka
dzieła zebrane
nie wydane wiersze poety
zaginiony oryginał dzienników
Maxim Tank’s life and work
collection of essays
unpublished poems
lost original diaries
Святлана Калядка
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 159-180
Abstrakt: W artykule opisano proces przygotowania do publikacji „Dzieł zebranych” w 13 tomach Maksyma Tanka (w latach 1996–2012). Autor artykułu zwraca szczególną uwagę na materiały, które w roku 2009 przekazał Białoruskiemu Archiwum Narodowemu syn poety M. E. Skurko. Opisano także trudności w pracy z tekstem spowodowane zagubieniem oryginalnych dzienników.
The history of preparatory process, which took place in 1996–2012, leading to the publication of Maxim Tank’s “CollectedWorks” in 13 volumes is described. The author of the article pays special attention to materials poet’s son, M. E Skurko, presented to the Belarusian National Archive in 2009. Complexity of the process connected with the loss of some diaries is revealed.
Opis: Святлана Калядка, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1823
DOI: 10.15290/bb.2013.05.10
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Kaljadka.pdf252,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.