REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1821
Tytuł: Паэтычна-экзiстэнцыйны свет Нiны Мацяш
Inne tytuły: Świat poetycki Niny Maciasz
Nina Matiash’s poetic world
Autorzy: Смаль, Валянцiн
Słowa kluczowe: bohaterka liryczna
tragizm losu
poszukiwania egzystencjalne
świat artystyczny
sytuacja graniczna
transcendencja
poświecenie
afirmacja życia
miłość
nadzieja
narodowa tradycja literacka
lyrical heroine
tragic elements of destiny
existential searches
artistic world
boundary situation
transcendence
self-sacrifice
affirmation of life
love
hope
national literary tradition
Data wydania: 2013
Data dodania: 5-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 123-144
Abstrakt: W artykule omówiono twórczość znakomitej białoruskiej poetki Niny Maciasz, pokazano główne etapy ewolucji twórczej zgodnie z aspektami autobiograficznymi, egzystencjalnymi i socjokulturowymi. Autor artykułu przeprowadza analizę istotnych elementów poetyki oraz ogólnych zasad artystycznego myślenia w kontekście stworzonego przez poetkę indywidualnego egzystencjalnego stylu.
The author of the article discusses Nina Matiash’s poetry, analyzes major stages in her creative evolution connected with autobiographical, existential and socio-cultural aspects, focuses attention on crucial elements of her poetry, general rules of her artistic thinking in the context of individual existential style.
Opis: Валянцiн Смаль, Брэст
URI: http://hdl.handle.net/11320/1821
DOI: 10.15290/bb.2013.05.08
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Smal.pdf248,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.