REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1815
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorТычко, Галiна-
dc.date.accessioned2014-11-04T09:26:24Z-
dc.date.available2014-11-04T09:26:24Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 25-32pl
dc.identifier.issn2081-2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/1815-
dc.descriptionГалiна Тычко, Мiнскpl
dc.description.abstractArtykuł poświęcono analizie modyfikacji gatunkowych we współczesnej małej prozie. Szczególną uwagę zwrócono na gatunek prozy lirycznej, tzw. miniaturę, którą odnajdujemy w twórczości S. Janowicza i J. Czykwina. Dokonano analizy wybranych utworów pisarzy, które odzwierciedlają jej specyficzne cechy gatunkowe.pl
dc.description.abstractThe article is devoted to the research on genre modifications and changes in modern small prose. The main attention is paid to the genre of prosaic miniature. Specificity of the reflection of reality in small prose is investigated using the example of S. Janovich’s and J. Chykvin’s creativity. The writers’ selected works which reflect distinctive features of modern prosaic miniature are analyzed.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectliteratura białoruskapl
dc.subjectprozapl
dc.subjectmodyfikacje gatunkowepl
dc.subjectminiaturapl
dc.subjecteksperymentpl
dc.subjectczłowiekpl
dc.subjectświatpl
dc.subjectpojęciepl
dc.subjectBelarusian literaturepl
dc.subjectprosepl
dc.subjectgenre modificationspl
dc.subjectminiaturepl
dc.subjectexperimentpl
dc.subjectmanpl
dc.subjectworldpl
dc.subjectconceptpl
dc.titleАўтарская канцэпцыя чалавека i свету ў мiнiяцюрах Сакрата Яновiча i Яна Чыквiнаpl
dc.title.alternativeAutorska koncepcja człowieka i świata w miniaturach Sokrata Janowicza i Jana Czykwinapl
dc.title.alternativeThe author’s concept of the man and the world in Sokrat Janovich’s and Jan Chykvin’s miniaturespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2013.05.02-
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Tyczko.pdf144,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.