REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1814
Tytuł: Ачышчальная сiла купальскага агню i белай вязi (штрыхi да творчага партрэта Георгiя Валкавыцкага)
Inne tytuły: Szkice do portretu twórczego Georgija Wołkowyckiego
Creative portrait of Gyeorgiy Volkovitzkiy
Autorzy: Шынкарэнка, Вольга
Słowa kluczowe: poeta
prozaik
publicysta
redaktor
proza autobiograficzna
humor
dokumentalizm
cechy realistyczne i fantastyczne
poet
prose writer
editor
autobiographical prose
humour
documentation process
real and fantastic
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 11-23
Abstrakt: W artykule omówiono główne etapy drogi życiowej poety, prozaika, publicysty i działacza społecznego Białostocczyzny Georgija Wołkowyckiego. Dokonano analizy tematów, problematyki i barwnego świata licznych gatunków twórczości pisarza, scharakteryzowano typowe cechy jego utworów, takie jak synteza faktu i fantastyki.
Main stages in Gyeorgiya Volkovitzkiy’s life are analyzed. He is a poet, prose writer, and social worker of Byelostokskiy region. The author of the article discusses themes and problems presented in his multi-genre works, describes their particular features such as synthesis of fact and art, biographical and general questions, reality and fantasy.
Opis: Вольга Шынкарэнка, Гомель
URI: http://hdl.handle.net/11320/1814
DOI: 10.15290/bb.2013.05.01
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Szynkarjenka.pdf176,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.