REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1775
Tytuł: Skuteczność ochrony prawnej uprawnionych do korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Inne tytuły: The effectiveness of the legal protection of persons entitled to use the fi nancial assistance from the European Agricultural Fund for Rural Development
Autorzy: Prutis, Stanisław
Słowa kluczowe: European Agricultural Fund for Rural Development
administrative decision
civiel law contract
financial assistance
Data wydania: 2010
Data dodania: 24-paź-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 8, 2010, s. 93-114
Abstrakt: The granting of financial assistance from the European Agricultural Fund for Rural Development is performed by means of either an administrative decision or a civil law contract. From the legal perspective, the refusal to grant assistance under a contract is not a typical administrative decision. It has the form of an administrative act in the meaning of Article 3 section 2 point 4 of the Law on Proceedings before Administrative Courts. The above mentioned provision guarantees the person interested in financial assistance the judicial-administrative protection equivalent to that in a case of administrative decision. Furthermore, in some cases this protection is even wider; e.g. when the administrative Court recognises the entitlement to financial assistance in a judgment passed pursuant to Article 146 section 2 of the above mentioned Law. This kind of entitlement is accompanied by the obligation of a State Agency to grant the assistance to the farmer. In a case when fulfilling of the obligation has the form of a contract, the beneficiary can claim its conclusion, e.g. pursuant to Article 64 of the Civil Code.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1775
DOI: 10.15290/sia.2010.08.07
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2010, tom VIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_8_2010_Prutis.pdf228,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.