REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1726
Tytuł: I Dyktando Polskie na Łotwie
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: ortografia polska
język polski za granicą
dyktando polskie
kompetencja ortograficzna
Data wydania: 2012
Data dodania: 8-paź-2014
Wydawca: Prymat
Źródło: Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych, red. A. Kietlińska, Białystok 2012, s. 135-152
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest omówieniu wyników I Dyktanda Polskiego na Łotwie zorganizowanego w 2010, a także przedstawieniu wyników ankiety wypełnianej przez uczestników. Łotewska edycja dyktanda ujawniła - obok typowych błędów ortograficznych, charakterystycznych także dla native speakerów języka polskiego - specyficzne błędy jej uczestników. Zależność między znajomością reguł ortograficznych (sprawdzaną w badaniu ankietowym) a sprawnością ortograficzną (sprawdzaną w dyktandzie) nie jest jednoznaczna. Wpływają na nią: stopień komplikacji reguły ortograficznej, rozbieżność między uzusem a normą, stopień automatyzacji pisowni oraz inne czynniki.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1726
ISBN: 978-83-7657-079-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I Dyktando Polskie na Lotwie.pdf1,55 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.