REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:
Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 20 (Czas wyszukiwania: 0.004 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Michał Sajewicz,"Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim", wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 725.Dacewicz, Leonarda--
2015Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne 24, Lublin 2014Dacewicz, Leonarda--
2012Polityczne aspekty przemian w nazewnictwie miejskim Polski północno-wschodniej w przekroju historycznymAbramowicz, Zofia; Dacewicz, Leonarda--
2015Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918)Dacewicz, Leonarda--
2016Struktura i treść notacji metrykalnych kościoła rzymsko-katolickiego w okresie zaboru rosyjskiego w diecezji wileńskiejDacewicz, Leonarda--
2014Этнонимы в русских и польских лексикографических работахDacewicz, Leonarda--
2012Międzynarodowa konferencja „Onomastic investigations to commemorate the 100th anniversary of Valija Dambe (1912–1995), Latvian onomastician”, Riga, 10–12 maja 2012 r.Dacewicz, Leonarda--
2012Międzynarodowa konferencja „Trends in toponimy 5”, University of Berne, 9–13 July 2012Dacewicz, Leonarda--
1993Kształtowanie się nazw osobowych odzawodowych na terenie dawnego województwa podlaskiego (XVI-XVII w.)Dacewicz, Leonarda--
2016Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, M. Żygalova, Lublin–Wisznice 2015Dacewicz, Leonarda--