REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1687
Tytuł: Ćwiczenia językowe w edukacji polonistycznej
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: kształcenie językowe
ćwiczenia rozwijające sprawność językową
ćwiczenia o funkcji poznawczej
ćwiczenia o funkcji kulturowej
dydaktyka języka polskiego
Data wydania: 2012
Data dodania: 29-wrz-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Z problematyki kształcenia językowego, t. IV, red. E. Awramiuk, Białystok 2012, s. 239-256
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest omówieniu typów i funkcji ćwiczeń wykorzystywanych w polonistycznym kształceniu językowym. Analiza podręczników do nauczania języka polskiego pozwala stwierdzić, że ćwiczenia językowe pełnią trzy podstawowe funkcje. Ćwiczenia rozwijające sprawność językową kształcą kompetencje nadawczo-odbiorcze, związane z odbiorem i tworzeniem tekstów. Ćwiczenia o funkcji poznawczej służą przyswajaniu, utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy językoznawczej, jaką przekazuje się uczniowi, a ćwiczenia o funkcji kulturowej koncentrują się na pogłębianiu wiedzy ucznia o człowieku, świecie i kulturze. Zmiana, jaka dokonała się w kształceniu językowym w ostatnim dwudziestoleciu, polega na przejściu od edukacji językowej, zorientowanej komunikacyjnie i poznawczo, do edukacji językowo-kulturowej, w której dominuje komponent komunikacyjny i kulturowy.
Sponsorzy: Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1687
ISBN: 978-83-7431-334-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk_2012_Cwiczenia_jezykowe_Z_problematyki_4.pdf367,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)