REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1543
Tytuł: Wpływ filozofii Immanuela Kanta na poglądy filozoficznoprawne Eugeniusza Bautro
Inne tytuły: The Influence of Immanuel Kant’s Philosophy on Eugeniusz Bautro’s Philosophy of Law
Autorzy: Kuźmicz, Karol
Słowa kluczowe: Immanuel Kant
Eugeniusz Bautro
philosophy of law
Data wydania: 2009
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 7, 2009, s. 95-120
Abstrakt: Eugeniusz Bautro (1891–1961) is one of the less known Polish lawyers in the field of theory of law in the pre-war period. He is classified as a representative of a gnoseologistic theory of law, based on Kant’s theory of law. Many other famous lawyers and philosophers, such as E. Husserl, H. Kelsen, A. Merkl, G. del Vecchio, R. Stammler, H. Höffding, B. Bauch and G. Radbruch were connected with this school of philosophy. E. Bautro’s views are an original attempt to create new theory of law. It is based on the ideas such as: linguistics, semantics and others. E. Bautro wrote about legal consciousness as a reminiscence and form of so called „subconscious and shortened thinking”. He used elements of logics, symbolics, universalism to build his theory. According to Kant, he acknowledged spheres of Sein and Sollen and separateness of law and morality. Being under influence of Italian philosopher G. del Vecchio, he analyzed the possibility of application of the critical method in the jurisprudence.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1543
DOI: 10.15290/mhi.2009.07.06
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2009, tom VII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-7_6.pdf210,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.