REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15265
Tytuł: Twórczość między dwoma kulturami, językami, tożsamościami, czyli polsko-niemieccy pisarze „transkulturowi” i ich niemieckie opowieści literackie
Inne tytuły: Between Two Cultures, Languages, Identities: Polish-German “Transcultural” Writers and Their German Literary Stories
Autorzy: Palej, Agnieszka
Słowa kluczowe: Polish-German migration literature
“transcultural” identity
hybrid identity
transnational narratives
Data wydania: 2023
Data dodania: 4-wrz-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 22, 2023, s. 233-246
Abstrakt: The article presents the work of representatives of the so-called migration literature, writers of Polish origin (Dariusz Muszer, Radek Knapp, Artur Becker, Adam Soboczynski, Matthias Nawrat, Aleksandra Tobor, Sabrina Janesch and Emilia Smechowski). They belong the middle and young generation, and their texts, implicitly or explicitly, reflect on their own identity, experience of migration, influence of the “old” and “new” culture in the process of shaping the “transcultural” identity of protagonists. Both writers and characters in these literary texts create hybrid, multifaceted identities. They are anchored in the two cultures in which they participate. Thus, Polish-German migration literature acquires a special status: it is embedded both “between” and “in” two literatures and cultures simultaneously. The literary texts become transnational narratives and deal with themes of border crossing, migration, identity, history and cultural diversity.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński
E-mail: agnieszka.palej@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/15265
DOI: 10.15290/bsl.2023.22.14
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2173-6047
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2023, nr 22

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_22_2023_A_Palej_Tworczosc_miedzy_dwoma_kulturami_jezykami_tozsamosciami.pdf157,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons