REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1526
Tytuł: Dyskusja nad projektem kodeksu karnego z 1956 r. w czasopismach prawniczych
Inne tytuły: Discussion on the Draft of Penal Code from 1956 in Polish Legal Journals
Autorzy: Maksimiuk, Diana
Słowa kluczowe: Draft of penal code 1956
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 6, 2008, s. 125-141
Abstrakt: After World War II the communists, who took power in Poland, did not abolish the old penal code from 1932. However, the new acts on penal law were passed and they were undermining the old system and in fact creating the new one. This situation was criticized by new authorities and in 1950 works on new penal code were inaugurated. It was expected that new code will be ready in one year. However, the reality was completely different and the penal code of so called People’s Poland came into force not earlier than in 1970. The works on new penal code have been going on for a very long time. The Ministry of Justice prepared first draft in 1956. It was published and consulted among specialists. The penal lawyers criticized the draft strongly and it was rejected. The rejection was connected with the new era in communist Poland after Stalin’s death.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1526
DOI: 10.15290/mhi.2008.06.09
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2008, tom VI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-6_9.pdf171,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.