REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1525
Tytuł: Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r.
Inne tytuły: Legal Relations from Consanguinity and Guardianship Law in the Draft of Civil Code from 1948
Autorzy: Fiedorczyk, Piotr
Słowa kluczowe: Draft of civil code 1948
family law
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 6, 2008, s. 109-123
Abstrakt: The draft of legal regulations about consanguinity and guardianship was supposed to be a part of the codification of civil law, consisting of five parts (so called: books): general part, family law, property law, law of obligations and inheritance law. In the proposed draft the family law was placed as book II, according to pattern coming from the Swiss code. The draft was based on the decrees from 1945–1946, which unified Polish civil law. The authors of this draft have not changed much in the existing law. The proposed changes were improving the legal situation of children coming out of wedlock, there were also some changes in the property relations between parents and children proposed. Few amendments referred to law of adoption. The guardianship law was unchanged. The draft was presenting very high level of civil law. However, the works on the draft code were interrupted in 1949, because the communist authorities declared draft as “bourgeois” one and not suitable in the new political situation of Stalinist Poland.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1525
DOI: 10.15290/mhi.2008.06.08
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2008, tom VI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-6_8.pdf156,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.