REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1524
Tytuł: Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisania na listę adwokatów
Inne tytuły: The Passage of the Decree of 22 January 1946 on Exceptional Access to Legal Professions
Autorzy: Grat, Ireneusz S.
Słowa kluczowe: Legal professions
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 6, 2008, s. 97-107
Abstrakt: When communists took power in Poland in 1944, they had not enough qualified lawyers to control the judiciary system and the prosecutor’s office. They were forced to employ lawyers educated before the war, in different political situation. These lawyers were in opposition to new authority. Because of these reasons the decree of 22 January 1946 was passed. According to it, the Minister of Justice could appoint for judge, prosecutor, attorney and notary any person, even not having legal education. The decree can be regarded as a specific punishment for independent lawyers. The decree established quick and short way to obtain legal profession for those, who were supporting new communist rule. It caused that the judges stopped being independent.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1524
DOI: 10.15290/mhi.2008.06.07
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2008, tom VI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-6_7.pdf128,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.