REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1510
Tytuł: Stosunek Czesława Znamierowskiego do filozofii Immanuela Kanta
Inne tytuły: Czesław Znamierowski’s Attitude Towards Philosophy of Immanuel Kant
Autorzy: Kuźmicz, Karol
Słowa kluczowe: Polish philosophy of law
Znamierowski Czeslaw (theory of law)
Data wydania: 2007
Data dodania: 25-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 5, 2007, s. 77-94
Abstrakt: Czesław Znamierowski (1888-1967) is an author of an original theory of law, in which he developed the concept of social phenomena. He was analyzing the ways of constructing and reasoning of moral and legal norms. His works play important role in the development of Polish philosophy of law. Czesław Znamierowski represented critical approach to German Idealism. However you can find links between his views and Kant’s practical philosophy and especially Kant’s deontological ethics. In this context you can point relations between Znamierowski’s concept of common goodwill and Kant’s practical imperative.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1510
DOI: 10.15290/mhi.2007.05.05
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2007, tom V

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-5_5.pdf533,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.