REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1509
Tytuł: Działalność posłów sejmiku proszowickiego na sejmie ekstraordynaryjnym z 1637 r.
Inne tytuły: Activity of MPs from Cracow Voievodship During Extraordinary Parliament (Sejm) in 1637
Autorzy: Maksimiuk, Diana
Słowa kluczowe: Cracow Voievodeship MPs' activities
extraordinary Sejm proceedings (1637)
Data wydania: 2007
Data dodania: 25-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 5, 2007, s. 57-75
Abstrakt: Extraordinary proceedings of Sejm in 1637 were the third such event during the reign of Władysław IV Waza. The King’s decision to convene the parliament was criticized by noblemen, but despite the opposition the session was opened on June 3rd 1637. Local parliament (sejmik) of Cracow Voievodship was one of the most important in Poland. The MPs elected by this sejmik supported the King’s decision. Sejmik also instructed the MPs to support the King in his efforts to prepare the state to Turkish invasion and to get parliamentary consent on new taxes. The MPs were also instructed to support the efforts to establish special Treasury Tribunal in Radom to control the collection of taxes. During the sessions of Sejm in 1637 the MPs from Cracow Voievodship followed the instructions and supported the King. The decisions of this Sejm can be treated as King’s success.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1509
DOI: 10.15290/mhi.2007.05.04
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2007, tom V

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-5_4.pdf537,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.