REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1507
Tytuł: Konkubinat w przedkodeksowym prawie kanonicznym Kościoła katolickiego
Inne tytuły: The Concubinage in the Pre-codified Canonic Law of the Catholic Church
Autorzy: Szczygielski, Krzysztof
Słowa kluczowe: concubinage in Catholic Church jurisdiction
Data wydania: 2007
Data dodania: 25-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 5, 2007, s. 21-31
Abstrakt: The question of concubinage was very often mentioned in the sources and works of the pre-Code law of the Catholic Church. Living in a public concubinage was treated as manifest grave sin, which was condemned and punished by canonical penalties. The provisions of the Council of Trent (1545–1563) mentioned the problem of concubinage in the context of proper application of sanctions. If there were any doubts, the Sacred Congregation of the Council was competent to resolve them. All the other problems related to the issue were solved by the Roman Congregations, such as the Sacred Congregation of the Universal Inquisition, the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith and the Sacred Congregation of Bishops and Regulars. After Tridentinum, Popes treated the problem of concubinage with utmost attention. Apostolical constitutions and encyclicals were published, in which they informed the Christ’s faithful about the consequences of living in such extra-marital union. These explanations played an important role in the uniform application of canon law. Many of them were subsequently included into Code of Canon Law, which was promulgated in 1917.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1507
DOI: 10.15290/mhi.2007.05.02
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2007, tom V

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-5_2.pdf503,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.