REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1506
Tytuł: Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątkowych w prawie rosyjskim
Inne tytuły: Historical Background of Marital Property Law Regulations in Russian Law
Autorzy: Elena A., Czefranowa
Słowa kluczowe: joint community in matrimony
property's separation between spouses
russian family law
Data wydania: 2007
Data dodania: 25-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 5, 2007, s. 11-20
Abstrakt: Old Russian family law was based on system of separation of property between spouses. When Bolsheviks took power, they retained this system. They were claiming that separation of property between spouses is the best from the point of view of equality of husband and wife. The change was done in 1926, together with new Family Code. It imposed the system of joint community in matrimony. The official explanation was that it’s the best system for women. In fact, this system was most of all convenient for Communist government, which planned huge industrialization of the country. Up till now, even after the fall of Communism, this system is retained.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1506
DOI: 10.15290/mhi.2007.05.01
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2007, tom V

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-5_1.pdf490,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.