REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2012, tom XI : [30]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Od redaktorów

 2. I. ARTYKUŁY

 3. Zuzanna Benincasa
  Deductio in domum mariti and the Conclusion of an iustum matrimonium
 4. Jędrzej M. Kondek
  Abrogation of Legal Effects of Usurpations in the Late Roman Empire
 5. Piotr Niczyporuk
  Mensarii – как банкиры
 6. Anna Tarwacka
  Searching for the Roots. Vis vi depulsa in the Concept of Cicero
 7. Римма Н. Ключко
  Законодательная регламентация принципов уголовно-правового регулирования в нормах статута великого княжества литовского 1588 года
 8. Лилия Я. Абрамчик
  Становление налогов и их развитие на территории Беларуси (до января 1919 года)
 9. Валерий В. Колесников, Анжелика Ч. Крастина
  Формирование и развитие органов местного управления и самоуправления в Беларуси
 10. Piotr Majer
  Geneza i ewolucja policji jako pojęcia, instytucji i funkcji państwa
 11. Janusz Szymański
  Instytucja ratyfikacji umów międzynarodowych i konsekwencje zmiany jej charakteru prawnego z perspektywy historycznej
 12. Pavel Salák
  Die Rechtsregelung von Straßenalleen im 18. – 21. Jahrhundert in böhmischen Ländern
 13. Kerstin Peglow
  Entstehung und Geschichte der Gesellschaft mit beschränkter Haftung im deutschen Recht
 14. Piotr Borowski
  Przyczyny uchwalenia ustawy o Rezerwie Federalnej z 23 grudnia 1913 roku. Powstanie banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki
 15. Jacek Wałdoch
  Wybory do Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego miasta Wilna w latach 1905–1913
 16. Piotr Fiedorczyk, Przemysław Kowalski
  Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostockiego w II RP
 17. Izabela Kraśnicka
  A Short Note on the Origins of the International Civil Aviation Organization on its 65th Anniversary
 18. Marcin Łysko
  Wykroczenia drogowe w praktyce orzecznictwa karno-administracyjnego okresu gomułkowskiego
 19. Rafał Michałowski
  Regulacja obrotu państwowymi gruntami rolnymi w świetle przepisów o reformie rolnej i osadnictwie na Ziemiach Odzyskanych
 20. Tomasz Majer
  Relacje Ministerstwa Administracji Publicznej z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945–1950
 21. Diana Maksimiuk
  Jeszcze w sprawie sekcji tajnych w sądownictwie polskim w latach pięćdziesiątych XX wieku
 22. Helena Kowalska
  Kara śmierci w orzecznictwie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945–1955

 23. II. DOKUMENTY ARCHIWALNE

 24. Karol Łopatecki
  Przebieg prac nad projektami rozporządzeń prezydenta o uznawaniu związków religijnych oraz o zmianie wyznania w Polsce w latach 1926–1927, w świetle dokumentów Archivio Segreto Vaticano
 25. Kamil Niewiński
  Dokumenty archiwalne dotyczące oceny sytuacji społeczno-politycznej w środowiskach prawniczych, stanowiące materiał informacyjny na posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR z dnia 28 lutego 1984 roku

 26. III. RECENZJE

 27. Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs (Andrzej Witkowski)
 28. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach współczesnych (Adam Lityński)
 29. A. M. Giomaro, Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico (Piotr Sawicki)
 30. Lech Mażewski, Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968–1981). Rola nowelizacji z 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych (Kamil Niewiński)
 31. Stefan Przebinos, Obrazy wspomnień (Piotr Fiedorczyk)

 32. IV. KRONIKA

 33. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2011 rok) (Marcin Łysko)
 34. I Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 27 lutego – 3 marca 2012 roku (Przemysław Kowalski)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 30
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Od redaktorówLityński, Adam; Fiedorczyk, Piotr--
2012Stefan Przebinos, Obrazy wspomnień, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2011, 278 stronFiedorczyk, Piotr--
2012I Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 27 lutego – 3 marca 2012 rokuKowalski, Przemysław--
2012Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2011 rok)Łysko, Marcin--
2012Lech Mażewski, Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968–1981). Rola nowelizacji z 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, 367 stronNiewiński, Kamil--
2012A. M. Giomaro, Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pp. 211.Sawicki, Piotr--
2012Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach współczesnych, Wyd. DiG, Warszawa 2012, 226 stronLityński, Adam--
2012Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, 402 stronyWitkowski, Andrzej--
2012Dokumenty archiwalne dotyczące oceny sytuacji społeczno-politycznej w środowiskach prawniczych, stanowiące materiał informacyjny na posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR z dnia 28 lutego 1984 rokuNiewiński, Kamil--
2012Przebieg prac nad projektami rozporządzeń prezydenta o uznawaniu związków religijnych oraz o zmianie wyznania w Polsce w latach 1926–1927, w świetle dokumentów Archivio Segreto VaticanoŁopatecki, Karol--
2012Kara śmierci w orzecznictwie Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945–1955Kowalska, Helena--
2012Jeszcze w sprawie sekcji tajnych w sądownictwie polskim w latach pięćdziesiątych XX wiekuMaksimiuk, Diana--
2012Relacje Ministerstwa Administracji Publicznej z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945–1950Majer, Tomasz--
2012Regulacja obrotu państwowymi gruntami rolnymi w świetle przepisów o reformie rolnej i osadnictwie na Ziemiach OdzyskanychMichałowski, Rafał--
2012Wykroczenia drogowe w praktyce orzecznictwa karno-administracyjnego okresu gomułkowskiegoŁysko, Marcin--
2012A Short Note on the Origins of the International Civil Aviation Organization on its 65th AnniversaryKraśnicka, Izabela--
2012Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostockiego w II RPFiedorczyk, Piotr; Kowalski, Przemysław--
2012Wybory do Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego miasta Wilna w latach 1905–1913Wałdoch, Jacek--
2012Przyczyny uchwalenia ustawy o Rezerwie Federalnej z 23 grudnia 1913 roku. Powstanie banku centralnego Stanów Zjednoczonych AmerykiBorowski, Piotr--
2012Entstehung und Geschichte der Gesellschaft mit beschränkter Haftung im deutschen RechtPeglow, Kerstin--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 30