REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2010, tom IX : [14]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

  I. ARTYKUŁY

 1. Alvydas Nikžentaitis
  Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w.
 2. Zdeňka Králíčková
  Czeskie prawo rodzinne: powrót do europejskiej tradycji prawnej
 3. Piotr Niczyporuk
  Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim
 4. Wojciech Organiściak
  Wincenty Skrzetuski o rezolucjach Rady Nieustającej
 5. Julian M. Skelnik
  Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918
 6. Mariusz Mohyluk
  Teoria prawa radzieckiego w poglądach wybranych prawników II Rzeczypospolitej
 7. Diana Maksimiuk
  Krótka historia długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw. małym kodeksie karnym

 8. II. MATERIAŁY ARCHIWALNE

 9. Piotr Fiedorczyk
  Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946
 10. Diana Maksimiuk
  Rozliczanie stalinizmu na fali „odwilży” 1956 roku. Dokumenty archiwalne dotyczące odpowiedzialności sędziów i prokuratorów wojskowych za łamanie praworządności w latach 1948–1954

 11. III. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

 12. Anna Sucheni-Grabowska, Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa (Diana Maksimiuk)
 13. Droit naturel: relancer l’histoire?, sous la direction de Louis-Léon Christians, François Coppens, Xavier Dijon, Paul Favraux, Gaëlle Fiasse, Jean-Michel Longneaux et Muriel Ruol., avec une préface de Catherine Labrusse et une postface de Jean-Marc Ferry, Collection: „Droit et Religion” 2 (Karol Kuźmicz)
 14. George Mousourakis, A Legal History of Rome (Krzysztof Szczygielski)
 15. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dĕjin bezpráví, red. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtĕch Šimíček (Piotr Fiedorczyk)

 16. IV. KRONIKA

 17. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2009) - Marcin Łysko

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 14 z 14
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2010Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dĕjin bezpráví, red. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtĕch Šimíček, wyd. Masarykova Univerzita, Brno 2009, 1006 stron.Fiedorczyk, Piotr--
2010George Mousourakis, A Legal History of Rome, London–New York 2007, 282 strony.Szczygielski, Krzysztof--
2010Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2009)Łysko, Marcin--
2010Droit naturel: relancer l’histoire?, sous la direction de Louis-Léon Christians, François Coppens, Xavier Dijon, Paul Favraux, Gaëlle Fiasse, Jean-Michel Longneaux et Muriel Ruol., avec une préface de Catherine Labrusse et une postface de Jean-Marc Ferry, Collection: „Droit et Religion” 2, Bruylant, Bruxelles 2008, 735 stron.Kuźmicz, Karol--
2010Anna Sucheni-Grabowska, Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2009, 272 strony.Maksimiuk, Diana--
2010Rozliczanie stalinizmu na fali „odwilży” 1956 roku. Dokumenty archiwalne dotyczące odpowiedzialności sędziów i prokuratorów wojskowych za łamanie praworządności w latach 1948–1954Maksimiuk, Diana--
2010Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946Fiedorczyk, Piotr--
2010Krótka historia długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw. małym kodeksie karnymMaksimiuk, Diana--
2010Teoria prawa radzieckiego w poglądach wybranych prawników II RzeczypospolitejMohyluk, Mariusz--
2010Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918Skelnik, Julian M.--
2010Wincenty Skrzetuski o rezolucjach Rady NieustającejOrganiściak, Wojciech--
2010Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskimNiczyporuk, Piotr--
2010Czeskie prawo rodzinne: powrót do europejskiej tradycji prawnejKrálíčková, Zdeňka--
2010Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w.Nikžentaitis, Alvydas--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 14 z 14