REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14743
Tytuł: Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie samoakceptacji
Inne tytuły: Parental attitudes of spouses of higher and lower level of self-acceptance
Autorzy: Dakowicz, Lidia
Dakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: family sciences
spouses
parental attitudes
level of self-acceptance
Nauki o rodzinie
małżonkowie
postawy rodzicielskie
poziom samoakceptacji
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-mar-2023
Wydawca: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Źródło: Pedagogika Społeczna, R. 18 Nr 1 (2019), s. 147-160
Abstrakt: The study involved 75 families were examined using The Adjective Check List (ACL) by H.G. Gough and A.B. Heilbrun and Family Attitude Scale by M. Braun-Gałkowska. Mothers with a lower level of self-acceptance were more often characterized by an excess of requirements than mothers with a higher level of self-acceptance. The examined children attributed to mothers with a lower level of self-acceptance, much more often the excess of management, than mothers with a higher level of self-acceptance. Fathers with a lower level of self-acceptance were more often characterized by an excess of help than fathers with a higher level of self-acceptance. The obtained results indicate that parental attitudes expressed by the spouses with a higher level of self-acceptance more frequently than the parental attitudes of spouses with a lower level of self-acceptance are characterized by moderation in all dimensions of the parental attitude, which characterizes the proper parental attitude conducive to the proper development of children.
Badania 75 rodzin przeprowadzono przy użyciu Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna oraz Skali Postaw Rodzinnych M. Braun-Gałkowskiej. Matki o niższym poziomie samoakceptacji zdecydowanie częściej charakteryzowały się nadmiarem wymagań, niż matki o wyższym poziomie samoakceptacji. Badane dzieci przypisywały matkom o niższym poziomie samoakceptacji zdecydowanie częściej nadmiar kierowania, niż matkom o wyższym poziomie samoakceptacji. Ojcowie o niższym poziomie samoakceptacji zdecydowanie częściej charakteryzowali się nadmiarem pomocy niż ojcowie o wyższym poziomie samoakceptacji. Uzyskane wyniki wskazują, że przejawiane przez małżonków o wyższym poziomie samoakceptacji postawy rodzicielskie częściej niż postawy rodzicielskie małżonków o niższym poziomie samoakceptacji, charakteryzują się umiarem we wszystkich wymiarach postawy rodzicielskiej, co jest właściwą postawą rodzicielską sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Afiliacja: Lidia Dakowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Andrzej Dakowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: LIDIA DAKOWICZ – doktor, socjolog, pedagog. Pracuje w Zakładzie Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej w ramach Katedry Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania dotyczące aksjologii i wychowania w rodzinie. Wydała m.in. monografię: Świat wartości przyszłych nauczycieli. Studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku (2006). Jest współautorką raportu z badań: Świadomość wychowawcza białostockich rodzin (2013).
ANDRZEJ DAKOWICZ – doktor, psycholog. Pracuje w Zakładzie Psychologii w ramach Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania z zakresu uwarunkowań psychologicznych rozwoju człowieka, funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. Wydał m.in. monografie: Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji (2000); Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego (2014); Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich (2021).
E-mail: Andrzej Dakowicz: a.dakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14743
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.1.09
ISSN: 1642-672X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6424-1370
0000-0002-3614-8985
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons