REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14734
Tytuł: The Quality of Marital Communication of Spouses with a Higher and Lower Level of Satisfaction with their Relationship
Inne tytuły: Jakość komunikacji małżeńskiej małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku
Autorzy: Dakowicz, Lidia
Dakowicz, Andrzej
Tłumacz: Humienik-Dworakowska, Urszula
Słowa kluczowe: marriage
marriage satisfaction
marital communication
support
commitment
depreciation
małżeństwo
zadowolenie z małżeństwa
komunikacja małżeńska
wsparcie
zaangażowanie
deprecjacja
Data wydania: 2021
Data dodania: 14-mar-2023
Wydawca: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio
Źródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 46 Nr 2 (2021), s. 129 - 141
Abstrakt: Seventy-five marriage couples were investigated in the study. According to M. Braun-Gałkowska’s Marital Success Scale, two groups were distinguished, of 30 couples each, with higher and lower levels of satisfaction with their relationship. The quality of marital communication was determined on the basis of the results of the Communication in Marriage Questionnaire by M. Kaźmierczak and M. Plopa, which presents it in terms of support, commitment and depreciation. Spouses with a higher level of satisfaction with their relationship are characterized by a higher quality of communication, especially in terms of mutual commitment and support in everyday life of their marriage.
Badaniom poddano 75 par małżeńskich, spośród których na podstawie wyniku Skali Powodzenia Małżeństwa M. Braun-Gałkowskiej, wyróżniono po 30 małżeństw o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Jakość komunikacji małżeńskiej określono w oparciu o wyniki Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej M. Kaźmierczak i M. Plopy, który ujmuje ją w aspekcie udzielanego wsparcia, zaangażowania i deprecjacji. Małżonkowie o wyższym poziomie zadowolenia ze swojego związku charakteryzują się wyższą jakością komunikacji, szczególnie w aspekcie wzajemnego zaangażowania i udzielania sobie wsparcia w codzienności życia małżeńskiego.
Afiliacja: Lidia Dakowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Andrzej Dakowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: LIDIA DAKOWICZ – doktor, socjolog, pedagog. Pracuje w Zakładzie Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej w ramach Katedry Historii i Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania dotyczące aksjologii i wychowania w rodzinie. Wydała m.in. monografię: Świat wartości przyszłych nauczycieli. Studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku (2006). Jest współautorką raportu z badań: Świadomość wychowawcza białostockich rodzin (2013).
ANDRZEJ DAKOWICZ – doktor, psycholog. Pracuje w Zakładzie Psychologii w ramach Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania z zakresu uwarunkowań psychologicznych rozwoju człowieka, funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. Wydał m.in. monografie: Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji (2000); Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego (2014); Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich (2021).
E-mail: a.dakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14734
DOI: 10.34766/fetr.v46i2.797
ISSN: 2087-7067
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6424-1370
0000-0002-3614-8985
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
Właściciel praw: Licencja Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Dakowicz_A_Dakowicz_The_quality_of_marital_communication_of_spouses_.pdf378,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons