REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1471
Tytuł: Koncepcja umysłu w buddyzmie
Inne tytuły: The Concept of Mind in Buddhism
Autorzy: Sieradzan, Jacek
Słowa kluczowe: buddyzm
umysł
koncepcja umysłu
pojęcie umysłu
Data wydania: 2007
Data dodania: 13-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 19, 2007, s. 13-32
Abstrakt: Autor omawia kluczowe słowa używane na określenie umysłu w tekstach buddyjskich: ćitta, mano, manas, wińńana, widżniana. Ponieważ dwa ostatnie oznaczają także „świadomość”, stąd analiza umysłu jest w buddyzmie zarazem analizą świadomości. Tekst zapoznaje także czytelnika ze ściśle związaną z nią buddyjską terminologią mądrościową (chodzi o takie terminy jak ńana, pańńa, dżniana, pradżnia), oraz innymi kluczowymi pojęciami (takimi jak anatta, anatman, dusza, jaźń, bhawanga, natura buddy, alajawidżniana, takość, naturalny stan itp.), które są niezbędne dla właściwego zrozumienia specyfiki filozofii buddyjskiej. Przedstawia się kilka modeli umysłu (świadomości), zaczerpniętych z kluczowych tekstów omawianych tradycji buddyjskich.
Opis: JACEK SIERADZAN (Białystok)
URI: http://hdl.handle.net/11320/1471
DOI: 10.15290/idea.2007.19.02
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IFiloz)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2007, XIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_2007_19_Sieradzan.pdf216,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.