REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14643
Tytuł: Przekształcenia składu fizyczno-chemicznego płytkich wód podziemnych w strefach drenażu na obszarach nizinnych
Inne tytuły: Transformations in physicochemical composition of groundwaters within lowland drainage zones
Autorzy: Jekatierynczuk-Rudczyk, Elżbieta
Data wydania: 2010
Data dodania: 10-lut-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Sponsorzy: Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Opis: Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.
URI: http://hdl.handle.net/11320/14643
ISBN: 978-83-7431-248-6
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WBiol)
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Jekatierynczuk_Rudczyk_Przeksztalcenia_skladu_fizyczno_chemicznego.pdf13,43 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)