REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14594
Tytuł: Kary fizyczne stosowane w szkołach Królestwa Polskiego w XIX wieku
Inne tytuły: Physical Punishments Used in Elementary and Secondary Schools in the Territory of the Congress Kingdom of Poland in the 19th Century
Autorzy: Massalski, Adam
Słowa kluczowe: Królestwo Kongresowe
XIX wiek
oświata
uczniowie
kary fizyczne
Congress Kingdom of Poland
19th century
education
pupils
physical punishments
Data wydania: 2022
Data dodania: 1-lut-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 2. Godność jako źródło naszego człowieczeństwa, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2022, s. 255-274
Seria: Dziecko w historii;2
Abstrakt: Od najdawniejszych czasów w szkołach stosowano kary fizyczne. Podobne zachowania miały miejsce w XIX wieku na terenie Królestwa Kongresowego w latach 1815–1915 pod zwierzchnictwem Rosji. Dotyczyło to zarówno uczniów szkół średnich, jak i elementarnych (podstawowych). Liczne wzmianki na ten temat zachowały się w aktach publicznych. Metody karania regulowały odpowiednie przepisy władz oświatowych. Najczęściej do uderzania używano brzozowych rózg, którymi bito po nagim ciele. Instrukcje określały liczbę uderzeń, zwykle kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, które mogły doprowadzić do skaleczeń skóry i w konsekwencji do pojawienia się krwi. Kary nakładano za niewłaściwe zachowanie (m.in. kradzież, palenie tytoniu, picie alkoholu), brak odpowiednich postępów w nauce, a także przemówienia patriotyczne. Tylko nieliczni nauczyciele wypowiadali się przeciwko karom fizycznym. Również w II połowie XIX wieku kary fizyczne stosowano zarówno w szkołach średnich, jak i elementarnych. Oprócz kar wymierzanych rózgami, powszechną praktyką było karanie uczniów, zwłaszcza w szkołach elementarnych, na lekcjach. Przybrało to formę szarpania za włosy i bicia uczniów linijką w ręce.
From the earliest times physical punishment has been used in schools. Such methods were also used in the nineteenth century in the territory of the Congress Kingdom of Poland in the years 1815–1915 under Russia’s subordination. This was applied to both secondary and elementary (primary) school pupils. Numerous references on this have been preserved in public records. The methods of punishment were regulated by the relevant rules of the education authorities. Most frequently, birch rods were used for striking pupils on the naked body. The instructions specified the number of strikes, usually a dozen or even several dozen, which could lead to skin cuts and bleeding. Penalties were applied for misbehavior (including theft, smoking tobacco, drinking alcohol), lack of adequate academic progress, as well as patriotic speeches. Only a few enlightened teachers were opposed to physical punishment. In the second half of the 19th century, physical punishments were applied both in secondary and elementary schools. In addition to the punishments administered with rods, chastening of pupils during lessons, especially in elementary schools, was a widespread practice. It took the form of hair tugging and hitting the students’ hands with a ruler. This practice was not condemned by the school authorities.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
URI: http://hdl.handle.net/11320/14594
DOI: 10.15290/dhmgz.02.2022.16
ISBN: 978-83-7431-745-0
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2410-3632
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Massalski_Kary_fizyczne_stosowane_w_szkolach.pdf205,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)