REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14579
Tytuł: Kultura pokoju jako zadanie edukacyjne w ustawicznym procesie kształtowania się tożsamości
Inne tytuły: The Culture of Peace as an Educational Task in the Continuous Process of Shaping Identity
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: kultura
kultura pokoju
tożsamość
edukacja
culture
peace culture
identity
education
Data wydania: 2022
Data dodania: 31-sty-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 2. Godność jako źródło naszego człowieczeństwa, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2022, s. 43-58
Seria: Dziecko w historii;2
Abstrakt: Trwająca barbarzyńska wojna na Ukrainie spowodowała podważenie paradygmatu współistnienia narodów. Autor formułuje liczne pytania dotyczące ideologizacji narodu, przyczyn napaści Rosji na Ukrainę, świadomości tożsamościowej i inne. Uzasadnia konieczność kształtowania kultury pokoju, wychowania dla i do pokoju, zgodnie ze wskazaniami Profesor Ireny Wojnar. Odwołując się do Teorii Wielozakresowej i Wielowymiarowej Tożsamości (TWiWT) własnego autorstwa wskazuje na potrzebę równoważenia trzech zakresów i wielu wymiarów tożsamości. Traktuje te zadania edukacyjne jako imperatyw kształtowania kultury pokoju.
The ongoing barbaric war in Ukraine has undermined the paradigm of the coexistence of nations. The author poses numerous questions about the ideologization of the nation, the reasons for Russia’s attack on Ukraine, identity awareness, etc. He justifies the necessity of shaping the culture of peace, education for peace, in accordance with the indications of Professor Irena Wojnar. Referring to the Theory of Multidimensional Identity (TWiWT) of his own authorship, he points to the need to balance three scopes and multiple dimensions of identity. He treats these educational tasks as an imperative to shaping a culture of peace.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/14579
DOI: 10.15290/dhmgz.02.2022.03
ISBN: 978-83-7431-745-0
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4371-8322
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2022
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Nikitorowicz_Kultura_pokoju_jako_zadanie_edukacyjne.pdf166,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)