REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14302
Tytuł: Fabularyzacja przestrzeni: osmański podbój Egiptu (1517) w narracji Ludwika Tuberona de Crieva
Inne tytuły: Fictionalization of Space: Ottoman Conquest of Egypt (1517) in the narrative by Louis Tuberon
Autorzy: Tafiłowski, Piotr
Słowa kluczowe: Ludwik Tuberon de Crieva
Klaudiusz Ptolemeusz
Egipt
Osmanie
Mamelucy
Ludovicus Cerva Tubero
Claudius Ptolemaeus
Egypt
The Ottoman dynasty
Mamluk
Data wydania: 2022
Data dodania: 4-sty-2023
Wydawca: Wydawnictwa IHN PAN
Źródło: Mapa a tekst, red. nauk. Karol Łopatecki, Warszawa 2022, s. 47-56
Seria: Z Dziejów Kartografii, ISSN: 0138-0850;T. 24
Konferencja: XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury", Supraśl 16–18 września 2020 r.
Abstrakt: W artykule przedstawiono analizę fragmentów Pamiętników o czasach moich Ludwika Tuberona, w których m.in. opisywał on osmański podbój Egiptu w 1517 roku. Przedmiotem rozważań są: wiedza Ludwika Tuberona na temat geografii Egiptu oraz źródła, z jakich czerpał informacje o topografii tego kraju opisując współczesne sobie wypadki.
The author presents an analysis of excerpts from the Memoirs of My Times of Louis Tuberon de Crieva, in which, among others, he described the Ottoman conquest of Egypt in 1517. The subject of the discussion is: Louis Tuberon’s knowledge of the geography of Egypt and the sources from which he drew information about the topography of this country describing contemporary events. The Dalmatian chronicler discussed the causes of the Ottoman Sultan Selim I’s expedition against the Egyptian Mameluk and the course of the war campaign. His account includes a description of the route of the Ottoman army march, together with an indication of the topographic points that were on that route. Tuberon also mentioned the operations of the Ottoman fleet. To conclude, the author relied on ancient literature and Ottoman propaganda messages, and his geographical descriptions are mainly literary. Ancient literature, not geographical reality, created the mental map of the Dalmatian chronicler.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
E-mail: p.tafilowski@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14302
ISBN: 978-83-960759-9-4
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2798-3249
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © by: IHN PAN & Authors
Występuje w kolekcji(ach):XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury", Supraśl 16–18 września 2020

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Tafilowski_Fabularyzacja_przestrzeni_osmanski_podboj_Egiptu.pdf3,17 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)